خرید ماشین

مجتبی

سلام 

من یه ماشین از دوستم خریدم بدون هیچ گونه قول نامه یا دست نوشته

فقط یک میلیون نقد دادم مابقی چک سه میلیون تومانی

2تا از چک ها پاس شده مخوام ماشینو بهش برگردونم قبول نمیکنه

چیکار باید کرد

میتونم جلو چکهارو ببندم؟