نقل وانتقال اسناد حج

طلعت خاکسار

با سلام و احترام،

دفتر خرید و فروش فیش حج عمره واقع در اصفهان بدون مجوز در حال فعالیت است بر این مبنا نمایندگان متعددی از جمله مدیر و حراست سازمان حج و زیارت از این دفتر شکایت کرده و منجر به پلمپ آن گردیده در حالی که صدور مجوز از صلاحیت این ارگان خارج است. همچنین سازمان های اصناف ایران و صنعت و معدن تجارت صدور مجوز را در حیطه صلاحیت سازمان حج و زیارت قرار داده اند. لطفابفرمائید با توجه به مواد 1و2قانون تجارت و ماده 2 و تبصره 3 ماده 26 قانون نظام صنفی، ماده 10قانون مدنی و اصل 28قانون اساسی و...چه راه حلی برای تبرئه همیشگی دفتر مورد نظر و جبران ضرر و زیان وارده دارید با توجه به اینکه قرار منع تعقیب به دلیل فقدان دلیل کافی به نفع این دفتر صادر شده است همچنین بفرمائید صدور مجوز در حیطه چه ارگانی می باشد؟

با کمال تشکر از همراهی شما منتظر پاسخگویی تان هستم