طرح دعوا به دلیل مخدوش نمودن مورد معامله

نادر

با سلام و عرض احترام

مورد معامله سه دانگ از ششدانگ است و فروشنده به جای اینکه سند را به دو سند سه دانگ تبدیل و یکی را به خریدار واگذار نماید ، علی رغم مخالفت من ملک را تفکیک و به واحدهای آپارتمانی تبدیل نموده و سند آپارتمانی گرفته و زمان بسار زیادی را در این راه صرف کرده به طوریکه از تاریخ توافق 9 ماه گذشته . حال بسار هم مدعیست . می خواهم اقامه دعوا کنم هم به دلیل تاخیر و پرداخت وجه التزام چون عدم حضور وی را گرفتم . هم به دلیل مخدوش نمودن مورد معامله . لطفاً نظر خود را بفرمائید بیشتر در خصوص مورد دوم  .   با تشکر فراوان