ضرب و جرح و دیه

مجید
با سلام خدمت شما مشاور گرامی بنده متهم شدم به شکستگی فک در درگیری،در صورتی که فقط میانجیگری برای خاتمه دعوا میکردم،و به دلیل اینکه شاکی دلیل و شاهد ندارد دادگاه او را به قسم خوردن احضار کرده اند میخواستم بدانم اگر قسم بخورد از بین حبس ،مجازات نقدی،دیه کدامیک به بنده تعلق میگیرد.در صورت تعلق گرفتن دیه به بنده مقدارش به طور تقریبی چقدر است.با تشکر