حضانت

سلام خسته نباشید.

هنوز از همسرم جدا نشده ام فرزند دختر 8 ماهه خودرا از کشور خارج کردم.همسرم از بنده شکایت کرده. هنوز نمیداند ما از کشور خروج کردیم. از طریق دادگاه میتواند پیگیری کند و به کشوری که من هستم امده و بچه را برگرداند؟