نفقه،مهریه و حریق عمدی

وقت بخیر.مردی ۳۶ ساله هستم با دو بچه بدون مادر.بازنی که یک بچه داشت عقد دائم کردیم ولی فرزند این خانم که کلاس پنجم بود با تمام وسایل رفاه و آرامش بیقرار بود و به منزل پدربزرگش برگشت.سه روز بعد منزل بنده دچار حریق عمدی شد که این خانم تنها آنجابود ومدعی شد ساعت ۵صبح شخصی در زد و به زور چاقو وارد شد بانقاب به منزل بنزین پاشید و آتش زد.ایشان به منزل پدری رفت و حالا تقاضای نفقه کرده درصورتیکه کلا یکماه درمنزل من نبود و دراین مدت دررفاه بودند.ضمن عقد هم شرط کردیم اگه خانم نتوانست با بچه های من مدارل کنه و خواست برگرده حق و حقوقی ازجمله مهریه و اجرت المثل طلب نکنه و اگر بنده قصد طلاق داشتم باید تمام حقوقش بپردازم.آگاهی و تشخیص هویت هم متوجه حرفهای ضدونقیض این خانم در حریق عمدی شدند ولی مدرک پیدا نکردند.آیا به این خانم که تمکین زدم( و وقت رسیدگی دوماه پس از نظر کارشناس نفقه است که ماهی ۲۸۰تومن درنظر گرفته) نفقه تعلق میگیره؟درمورد مهریه که این شرط رو گذاشتیم میتونه کاری کنه؟ اینطور که ما تحقیق کردیم طی چهارسال جدایی از همسرش چهاربار صیغه شده...بدجور رکب خوردم لطفا راهنمایی کنی.