حبس تعزیری

Sajad
سلام پدر من بعلت تصرف عدوانی ب شش ماه حبس محکوم شده که سه ماه قطعی و سه ماه تعلیقی است،ایا امکان خرید این سه ماه ممکن است؟؟