ازدواج مجدد

زهرا حیدری

سلام

اگر مردی در طول زندگی بدون قصد جدایی با بخشیدن مهریه حق طلاق رو به زن واگذار کنه میتونه بدون اجازه همسر ازدواج مجدد داشته باشه؟اگر انجام بده چه حکمی داره؟