دادخواست

محبوبه خضری

به نام خدا

با عرض سلام و خسته نباشید

سوال من در مورد این است که از پدر بنده در مورد یک قطعه زمین کشاورزی شکایت شده و اگر طرف مقابل در دادگاه پیروز شود آیا پدر بنده باید به طرف مقابل خسارت پرداخت کند یا خیر؟