تصاحب مال غیر

محسن
با سلام بنده 3 سال پیش تعدادی لوازم قنادی مثل یخچال و ویترین را به کسی قسطی فروختم و چون در شهر غریب و تنها بودم،قرارداد را به من ندادند و گفتند بین قرداد و چک ها یکی را انتخاب کن در اینجا،نام فروش یک دستگاه بستنی ساز در قرارداد ذکر نشد و من در واقع آنرا نفروختم و قرار شد پس از اتمام اقساط وسایل های فروخته شده،دستگاه بستنی یاز را به نرخ روز خریداری کند و اجاره آنرا بپردازد اکنون ایا می توانم برای اخذ اجاره بها اجبار خرید آن به نرخ روز، بدون قرارداد شکایت کیفری کنم و با ارایه مستنداتی مث فاکتور آن و پولی که به حساب فروشنده ریختم،به حق خود برسم؟ البته شاهدینی که پای قرارداد را امضا کردند3 نفر از اقوام درجه1 او هستند و 1یا2نفر از دوستان خودم