اثبات ادعا

مهناز متین

سلام و خسته نباشید

فرزندی از رابطه دو نفر حاصل شده که ازدواج آنها در جایی ثبت نشده و مدرکی برای اثبات ازدواج نیست چون در هیج جا ثبت نشده است فرزند دو ساله است و شناسنامه ای برای او تا کنون گرفته نشده است ولی برگه زمان تولد موجود هست در ضمن رابطه زناشوهری بین زن و مرد از زمان تولد فرزند قطع شده است. آیا زن می تواند نسبت به شوهر شکایت کند که مسئولیت فرزند را به عهده بگیرد یا خیر؟