پس ندادن قرض

Elham
سلام .من با یک اقا که با ادعای قصد ازدواج جلو امده بود دوست شدم و مبلغ 10 میلیون تومان به او قرض دادم و بعد از اینه متوجه شدم ادم درستی نیست و مشکل فساد اخلاقی دارد رابطه را تمام کردم و پولی که قرض داده بودم را خواستم که او هم گفت پس نمیدم.الان راهی هست که قانونی اقدام کنم.در ضمن رسید کارت به کارت پول هست اما نوشته ای ازش ندارم که خودش نوشته باشه پس میده و همینطور 4تا چک از من گرفت قرض لازم داشت خودش چک نداشت منبه جاش دادم قرار بود سر موعد خودش پرداخت کند اما ان را هم نداد. .