املاک

hadiهادی
سلام. من سال 90 آپارتمانی خریدم و با تاخیر شش ماهه ان را تحویل گرفتم و سند به مشکل حقوقی برخورد و.تازه اماده شده است ولی فروشنده میخواهد از من قبل از بنام زدن تعهد کتبی در دفتر ثبت اسناد در پشت قرارداد پیش فروش اولیه بگیرد که بنده حق شکایت نداشته و هیچ ادعای بعدی نخواهم داشت و بعدا سند را بنام کند من چه باید بکنم