فروش ملک در طرح شهرداری و اختلاف مالکین

احمدی

با سلام

 

خانمی 3 دانگ  از ملک 6 دانگ خود را 3 سال قبل عامدانه و آگاهانه در قالب فروش بصورت قطعی و بیع غیر شرط به برادر خود منتقل کرده و ثمنی دریافت نکرده و آنرا حلال نموده ، این ملک در طرح شهرداری طی بیع نامه ای 6 دانگ فروش رفته ، ملک تخلیه و در حال حاضر بطور کامل تخریب شده ، پس از دریافت 50 درصد ثمن معامله ، این خانم به تحریک برادر دیگر خود ادعا میکند که از ایشان کلاهبرداری شده و از بیع خود پشیمان است و حاضر به حضور در دفتر خانه و انتقال سند به شهرداری و دریافت باقی ثمن معامله نیست ، چهار ماه از فروش ملک و دریافت 50 درصد اول ثمن معامله گذشته ، شهرداری حاضر به همکاری نیست تا سند برادر را جداگانه معامله کند و سهم او را بدهد و بدلیل عدم پذیرش خواهر برای حضور در دفترخانه 3 دانگ برادر را گروگان گرفته است : 1- آیا ادعای خواهر در هیچ دادگاهی پذیرفته میشود?

2- آیا میتوان شهرداری را ملزم به اتمام معامله 3 دانگ برادر کرد با توجه به اینگه در قرارداد فروش 6 دانگ مطرح شده ولی دو نفر بعنوان فروشنده آنرا امضا کرده اند

3- با توجه به اینکه ایشان در طول این 4 ماه ادعا کرده از برادر خود شکایت کرده ولی آدرسی از او ندارد آیا ممکن است به این دادخواست در دادگاه بدون اطلاع برادر رسیدگی شود و حکمی صادر شود ؟

 5-برادر چگونه مطلع شود که از او در دادسرا شکایتی ثبت  شده یا خیر  ؟

 6- آیا با تایید دادخواست در دادسرا سند قبل از اعلام حکم قطعی بازداشت میشود تا اتمام رسیدگی ؟

 

بابت طولانی بودن مطلب عذر خواهی میکنم

 

با آرزوی موفقیت