طلاق

fateme

سلام زنی هستم بادوفرزند یکی دختروهفت ساله دیگری پسریک ساله.شوهرم هرروز باهام دعوا میکنه ومنو میزنه هم من وهم دخترم.اصلا بهمون خرجی نمیده وخودشم تقریباهرروز توخونس وسرکارهم نمیره.و ازاون جایی که زن بازهم هس هرشب پیش یکیه و دیرمیادخونه گاهی هم اصلا نمیاد وجدیدا هم میگه میخوام زن بگیرم تو بزار برو خونه بابات ولی بی بچه.من به طلاق و نگرفتن مهریم راضیم اما بچه هامو نمیتونم ول کنم چون هم اون وهم خانوادش بااین که میدونن چجورادمیه میگن بچه بهت نمیدیم.دیگه زندگی واسم جهنم شده خواهش میکنم کمکم کنید و راهی بگین که بتونم بچه هامو بگیرم