چب بگم در مجازاتم تخیف بشه

Hooman
سلام ..من چندوقت پیش با یک پاسدار اشنا شدم ...چون بیکار بودم .پول نداشتم .ایشون از من خواست که براش سرباز جور کنم که برای براشون کسری خدمت درست کنه واز سربازها پول بگیرم ..من برای این اقا ۴ تا سرباز معرفی کردم واز سربازها مدرک وپول گرفتم ...از دوتا از سربازها ۴ میلون گرفتم دادم به اون پاسدار اون پاسدارهم به من یک میلون دویست داد گفت برو قسط وام. بده ..از اون دوتا سربازهم ۶۵۰هزار گرفتم که بدم بهش که گرفتنش. وپول اون دوتا مومد دست من که منم دستگگیر شده وپس از بازجویی به دادسرنظام رفتم به خدا نمی خواستم این کار انجام بدم این ۴ نفر به اصرار خودشون بود که من براشون درست کنم .به خدا اشتباه کردم ..به بازپرس گفتم که ایششون من وسوسه کرد گول زده .به خاطر بیکاری پولی وقسط وام ..حالا نمیدونم چکارمیکن منو الان ی هفته فقط گریه میکنم ..از خوارک افتادم .من بیماری اختلات شخصیتی دارم به خاطرش معاف شدم الان وضعم خیلی بدتر شده میشه جریمه نقدی بدم .نرم زندان میترسم .به خدا پشیون هستم ..به بازپرس شعبه هم گفتم از بیکاری مجبورشدم وسوسه این پاسدار.با ی فیش حقوقی ازاد شدم .. تو خدا وضع مالی من بده که وکیل بگیرم ..خواهشن ی راهنمایی به کنید .ممنون میشم