کلاهبرداری چک

محمد

سلام

شریکم دسته چکم رو که تو کیفم بوده ودر کیفم هم مهر شرکت بودهردو رابرداشته وخبر ندارم که ایا من اون برگه رو امضا کرده بودم قبلا ویا جعل کرده امضای من رو اما صفحه اخر دسته چکم رو بدون اطلاع من از ته دراورده ومبلغ 25000000تومان نوشته وحالا به عنوان کسی که چک برگشتی دارد بازداشتم البته من به خاطر کارمان قبلا تسویه حساب کرده بودیم ولی او با حقه بازی میخواهد حق مرا ببرد حالا چطور میتونم حق خودم رو بگیرم و ثابت کنم چک دست نویس من نیست

تشکر