خیانت در امانت

em

 سلام. در پیک موتوری در مشهد کار میکردم. باری به من داده شد که خارج از ترمینال به اتوبوسهای در حرکت کاشمر بدهم واین کار را انجام دادم بعد از گذشت 5روز صاحب بار مدعی شد که بارش به مقصد نرسیده درحالی که تا مقصد 5ساعت راه است. من هم شماره راننده را به پیک آورده بودم که گم شده. پیگیری کردم نتوانستم راننده را پیدا کنم به علت گذشت زمان از ارسال بار ونداشتن مشخصات. از من شکایت خیانت در امانت شده. آیا قابل پیگیریست؟ من باید چکار کنم. خواهش میکنم راهنمایی کنید