پول دادن ب شخصی و نداشتن مدرک و شاهد

کریم گندمکاری

با سالم خسته نباشید.

بنده با یکی از دوستانم ک ادعا میکردم توی کار گوشی و این چیزا هست قرار بود همکاری کنیم،

ب ما گفت 4میلیون 150 بریم بحسابم هفته دیگه گوشی ها میرسه، 26/10/94 پول واریز کردم  تا الان ن گوشی ب دستم رسیده و نه پولی ب من میده برای کارش هم امروز فردا میکنه ....

خواستم بدونم میتونم از این شکایت کنم فقط رسید پولی ک ریختم ب حسابش دارم و پیام هایی ک درمورد گوشی و این چیزا صحبت شده که برای گوشی هست