طلاق

Mehdi

با درود

من مهدی هستم  38 ساله و در آلمان زندگی میکنم

خواهری در ایران دارم که دارای یک فرزند میباشد و مشکلات بسیار با همسر خود دارد و همسر او به هیچ عنوان حاضر به طلاق دادن او نیست .

سوال من این است اگر خواهرم با فرزندش به آلمان بیایند آیا همسر او می تواند برای گرفتن فرزندش در آلمان اقدام کند یا خیر؟

با سپاس فراوان