درخواست مشاوره در موردمهریه

عباس

سلام .خانواده برادرم طی حادثه رانندگی فوت میکنند بدین صورت که همسر و فرزندش در جا در صحنه فوت میکنند و خودش هم در بیمارستان فوت میکنه

هر سه نفر از بیمه اتومبیل دیه کامل را میگیرند 

حصر وراثت داده شده

خانواده همسر برادرم درخواست مهریه دارند

حال میخواستم ببینم مهریه الان با توجه به اینکه ورثه دختر به شرح (پدر و مادر هر کدام 1/6 همسر 1/4 و مابقی به فرزند )به چه کسانی و به چه صورت تعلق میگیرد .

با تشکر