شرکت

کوروش

با سلام

دو نفر یک شرکت با مسئولیت محدود با سهم الشرکه 50 = 50 ایجاد کردیم من به عنوان رئیس هیئت مدیره و فرد دیگر مدیر عامل سوال من این است که اگر مدیرعامل پشت سفته ای را امضا کند و مهر شرکت را بزند و بعدا به مشکلی بر بخورد آیا پای من هم گیر خواهد بود؟

در موارد دیگر هم اگر به مشکل مالی بر بخورد و مدیرعامل فرار کند آیا پای من گیر خواهد بود و من باید تصفیه کنم حساب را؟

توضیح اینکه ما حساب مشترک نداریم و همینطوری با هم کار میکنیم...