مهریه

ehsan
همسرم در سند ازدواج با اطلاع اینکه پسر من با من زندگی مکند و الان او حاظر به نگهداری فرزند من نیست مهریه بهش تعلق میگیره یا به چه نحو بهش تعلق میگیره