گرفتن پول زمین از شهرداری

با سلام 4 سال پیش یک قطعه زمین در بیرجند شروع به عملیات ساختمانی کردم و زمین حدود 170 متر مربع عقب نشینی داشت که میبایست شهرداری پول مقدار عقب نشینی را بدهد اما کل مبلغی که برآورد کرده بودند برای 170 مترمربع 600 هزار تومان بود که در یک قرارداد از من امضا گرفتند که توافقی مبلغ 600 هزار تومان بابت 170 متر به من پرداخت شده درحالی که قیمت 170 متر بالای 100 میلیون میباشد
آیا بعد از گذشت 4 سال و با توجه به اینکه بنده قرارداد را امضا کردم که توافقی مبلغ 600 هزار تومان دریافت کنم امکان پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری برای دریافت کامل وجه وجود دارد یا خیر؟
لطفا برای احقاق حق بنده را راهنمایی کنید که از چه طریق و طی کدامین مواد قانونی میتوانم اقدام کنم
با تشکر