جعل امضای چک

فرهاد
با سلام بنده اقدام به افتتاح حساب جاری برای برادرم نمودم به هنگام افتتاح حساب فرمهای افتتاح حساب را خودم امضا نمودم یعنی امضای من با امضای بانک هیچ گونه مغایرتی ندارد در یک مورد با شخصی اختلاف حساب پیدا کردم و ایشان اقدام به برگشت چک برادرم با امضای من نمودند ایشان با علم به اینکه بنده چک برادرم را امضا نموده ام از من شکایت جعل اسناد نمودند با توجه به اینکه امضای چک با امضای بانک مطابقت دارد و برادر من به عنوان صاحب حساب هیچگونه اعتراضی نسبت به امضای من ندارد (یعنی نه بانک شاکی هست ونه صاحب حساب ) ایا باین حال شاکی میتواند به این بهانه از من شکایت کیفری جعل امضا نماید با تشکر شعبانی 09123448591