خلع ید و الزام ثبت به صدور سند

جوادعبادی
با سلام و خداقوت خدمت شما بنده زمینی دارم باغات شاه به شهرداری مراجعه نمودم وضمن اینکه احراز مالکیت شده اما به دلیل اینکه کاربری زمین اداری تشخیص داده شده مانع از صدور مجوز دیوارکشی شدند.که بنده قریب به یکسال دوندگی جهت رفع مانع مجوز دیوارکشی متاسفانه مورد تصرف عدوانی قرار گرفت . وبا توجه با اینکه مانع از ساخت وساز آنها شدم اما متاسفانه بعداز ده روز دوباره اقدام به تصرف کردند که با شکایت کیفری علیه آنها متاسفانه دادیار بدون اینکه هیچ تحقیقی صورت گرفت و با تاخیر در صدور حکم با وجود اینکه توقف عملیات ساختمانی را دادخواست نموده بودم و اینک کلیه مدرک به پیوست شکواییه بوده اما منع تعقیب صادر نموده و پرونده را مخدوم کرده کلانتری هم شکایت بنده رو نادیده گرفته و اجرائیات شهرداری پیشگیری از تخلفات شهری خیلی راحت پشت گوش انداخته و هیچ اقدامی انجام نداده و به گفته های متصرفین میگن که سند تک برگ دارند و پروانه ساختمانی آخر نمودم اما بنده چیزی مشاهده نکردم از شما وکیل محترم تقاضای عاجزانه نسبت به راهنمایی بنده جهت رفع منشا تصرفات و صدور سند را با بنده یاری نمایید که چگونه واز چه طریقی باید اقدام کنم این زمین کلیه دارایی بنده است و قیمت آن بیش از 3میلیارد تومان است واگر از دستم برود سکته میکنم .با تشکر