مالی

محمد
سلام .پارسال تصادف کردم ودادگاه منو محکوم به پرداخت 5ملیون تومان بافرصت10روزه کرده1_ باتوجه به اینکه کارمندهستم میتونم قسط بندی کنم؟2_پولو بایدبه حساب خودشخص بریزم یادادگستری؟ممنون از راهنماییتون