شکایت جدد توسط محکوم

ali vared

با سلام فردی در تعزیطات با نظر کارشناسی محکوم شده است همان شخص بعد از محکومیت به دادگاه حقوقی رفته و طرح همان موضوع شکایت را کرده و قاضی شعبه میگوید هیچ ربطی به هم ندارد ممنون میشم ماده قانون رو به من بگید و اینکه در مورد شکایتی که از من شده من 8 ابلاغیه داشتم که فقط اولی به دستم رسیده اون هم از زیر شیشه مغازه  زمان تعطیلی مغازه که فقط همون جلسه اول رفتم دادگاه در صورتی که7 ابلاغیه دیگه  با ادعای خلاف واقع و واهی ماده 70 شده