سرقت چک و برگشت زدن و نامه دادگاه گرفتن

سلام خسته نباشید شخصی از همسایه ها های مغازه من.که 5 سالی هست ایشان را می شناسم و مغازه روبروی من هستم.به مدت 4 ماه فراری شده.وحالا نامه ای از دادگاه برای من امده برای سه فقره چک به مبلغ 24 میلیون از برج هفت می باشد.که فهمیدم ایشان دزدیده.ولی نامه ای دادگاه ای که آمده از طرف شخص دگیری اس.و این شخص چک را برگشت زده.حتی یک تماس با من نگرفته که چک شما موجودی ندارد. وبرگشت زده.حالا سوال من این است که بنده.از شخصی که چک را دزدیه شکایت کنم.یا شخصی که چک را دادرد و ادعا دارد.ویا هردو.سوال دیگر این است از هردو همزمان شکایت کنم یا جداگانه.با تشکر ممنون