مهريه

بنده در سال ١٣٨٠براي مهريه خود حكم گرفتم الان مي تونم به اجرا بذارم