جهیزیه

عادل
سلام و درود پدر زن من در دفتر بله بران امضا کرده و چند شاهد نیز امضا کردند که جهیزیه میدهد اما دائما من و همسرم رو تهدید و اذیت میکنه که جهیزیه نمیدهم.من هم پسر با عیبی نیستم و به کلیه تعهداتم عمل کردم در زمینه ازدواج و حتی خونه خریدم و تمام مخارج زنم رو در زمان عقدکردگی میدهم.آیا به واسطه امضایی ایشون میشه ازشون جهیزیه رو قانونی دریافت کرد؟میدونم قانون میگه میتونه جهیزیه نده.اما این دفتر و نوشته ها ارزش قانونی ندارند؟