دروغ به افسر اگاهی

محمد

با سلام من تصادفی کردم و خود را راکب معرفی کردم ولی راکب کسی دیگری بود به مهمور اگاهی گفتم که راکب منم ولی شاهد وجود دارد که بنده راکب نبودم مقصر طرف مقابل بنده بوده و هنوز دادگاه نرفتم میخوام بدونم در مورد من چه حکمی صادر میشود