فحاشی

ali

با سلام خانم من در مدرسه دخترانه ابتدایی تدریس می کند. امروز در دفتر یکی از دانش آموزان افغانی اش (پایه دوم) الفاظ بسیار رکیک و ناموسی خطاب به خانمم نوشته شده بود به طوری که نام خانم من هم کنار آنها بود. دانش آموز ادعا کرده که از آن بی خبر است و معنی آنها را نمی فهمد و نمی داند چه کسی آنها را نوشته است. 

ما به شدت از این مسئله ناراحت هستیم. متاسفانه مدیر مدرسه که در جریان قرارگرفته دفتر مذکور را کپی گرفته ولی اصل آنها را به مادر دانش آموز عودت داده است. دو یا سه نفر از همکاران نیز شاهد بوده اند. چند سوال از محضرتان دارم:

1- آیا مدیر به دلیل اینکه اصل مدرک را از دست داده مسوول و متخلف و مجرم است؟

2- برای شکایت و اعاده حیثیت چه باید بکنیم؟ از طریق پلیس باید اقدام کنیم؟

ممنون