چک برگشتی

حسین

با سلام

یک سوال داشتم

من چند تا چک داریم که یکی از انها از تاریخ سررسید 14 روز گذشته که متاصفانه با مذاکره به توافق نرسیدم میخوام چک را برگشت بزنم

۱-باید حتما وکیل بگیرم

2-قاون کیفری و حقوق چگونه است

با تشکر