دوران عقد

nani

سلام
20 ماهه که عقد کرده ام و در این دوران رابطه کامل زنا شویی داشتیم ، به علت عدم تمایل به تشکیل زندگی شوهرم و همچنین تهدید های اخیر ایشون که بنده اقدام به طلاق توافقی نمایم به علت اینکه بنده از ایشان حرف شنوی نداشته ام برای اینکه پایبندش کنم درخواست مهریه کرده ام البته با توجه به اینکه مقداری از مهریه ام عندالمطالبه و قسمتی عندالسطاعت است آیا به من مهر تعلق می گیرد ؟
و اینکه ایشان تهدید کردن اگر درخواست مهرم را پس نگیرم دادخواست تمکین میدهد آیا با توجه به اینکه خونه و زندگی نداریم و ما همچنان در دوران عقدیم وخانه پدرمان زندگی میکنیم ولی رابطه کامل زناشویی داشتیم ایشان حق درخواست تمکین دارد؟
در این شرایط طلا هایی که به عنوان هدیه به من داده است وضیعتش به چه صورتی هست باید پس بدم ؟
آیا با این شرایط با اینکه بنده کارمندم نفقه به من تعلق می گیرد؟