مدت زمان چک

مهدی
سلام.من.یه.چک.به.مبلغ.ده.میلیون.از.شخصی.دارم.تاریخ.چک.برج 2.سال1391بود.ایا.الان.میتونم.وصول.کنم.تشکر.تا.الان.مراجعه.نکردم