دیه

k

<p>بلسلام.دنده های 8ام و 9 ام سمت چپ محیط به قلبم شکسته دیه ان چقدر است.در کتاب نوشته یک چهلم دیه کامل.ایا میشود دو درصد؟ دقیقا چند درصد میشود و مبلغ ان چقدر است. ضمنا طول درمان از پزشکی قانونی نگرفته ام ایا تاثیری دارد و امکان دارد طول درمان را بگیرم و به دادگاه ارایه دهم.سپاس</p>