حقوقی

مرتضی

سلام من یه پرونده شکایت ازشرکت دارم رای بنفع من صادروبرای اجراازاداره کاربه دادگستری ارجاع وقاضی دستورداده و28.9.94ابلاغیه ارسال تاالان جواب ابلاغیه نیامده دادگستری وپاسگاه هم جواب نمیدن شرکت هم جواب نمیده چیکارکنم دست شرکت سفته دارم ولی نه سریال ورسیددارم اینوچیکارکنم