نفقه

مهسا

من در سال 92 برای نفقه شکایت کردم از پدرم  مبلغ 150 تومان رای صادر شد و آیا الان برای افزایش نفقه شکایت کنم  میتوانم  در خاست پرداخت حق بیمه ام را همراه افزایش نفقه داشته باشم چون پدرم کار ازاد داشته و بیمه نبودیم و حدودا مدت 1 ساله که 150 تومن را برای حق بیمه پرداخت میکنم .با تشکر