ايجاد مزاحمت

حميد محبي

با سلام.سوالم در مورد 2 نوع ايجاد مزاحمت است.
1- راننده سرويس بچه همسايه هروز ساعت 6:45 صبح مياد و چندتا بوق بلند ميزنه كه خانواده ما از خواب ميپره و اگر كمي بچه همسايه دير كنه چندتا بوق ديگر هم مي زند.از لحاظ مدني تا چه حد مجاز است و مخصوصا آن موقع صبح
2-در مورد همسايه بغل ما كه در حال ساخت خانه دو طبقه كنار ماست. از صبح زود شروع مي كنن به كوبيدن مخصوصا در ساعت بعدازظهر كه زمان استراحت است و حتي جمعه ها كه آسايش ما سلب شده.در چه ساعاتي و چه مقدار مجازند؟