قرارداد با مباشر در مشاوره املاک


سلام

من جهت شغل‌ام که مشاوره املاک است میخواهم مباشر تعیین کنم و طبق قوانین اتحادیه املاک ایشان بعد از طی مراحل اداری اتحادیه املاک و مباشر شدن میتوانند مدارک را چک کنند و امضا کند ولی اتحادیه املاک میگوید اگر مشکلی پیش بیاید کسی که مجوز آن املاکی را گرفته یعنی من را مسئول میداند

آیا میتوانم قراردادی خصوصی با ایشان ببندم و ایشان را در برابر امضایی که مثلاً پای برگه های اجاره و خرید و فروش میکند مسئول کنم تا در صورت بروز مشکل خودش در برابر قاضی مسئول باشد و مسئولیتی متوجه من نباشد؟
اگر امکان بستن چنین قراردادی هست باید چه نوع قراردادی با ایشان ببندم؟

با تشکر از شما