دریافت دیه

شکیبا
سلام من سی ودو سالمه پنج ماه پیش تصادف کردم وصورتم به شدت اسیب دید دوبارعمل کردم ودکترگفته حداقل سه عمل دیگه برای پلک وبینیم لازمه ابروهم ندارم دیه 26 میلیون بریده شده پرونده پزشکی قانونی هم بازه ایااگر برای زیبایی شکایت کنم میتونم دیه بیشتری بگیرم یافرقی نمیکنه