دیه فوت افراد در تصادفات خارج از کشور

فاطمه خانی

با سلام، اگر فردی به طور غیرقانونی وارد کشوری شده و در تصادف رانندگی بمیرد، آیا غرامتی به بازماندگان او تعلق می گیرد؟ اگر بله، چه مراحلی را باید طی کرد؟