انتقال پارکینگ از وکالت نامه به سند رسمی

ابوالفضل نوری

سلام خسته نباشد - بنده آپارتمانی خریداری کرده همراه با پارکینگ که در هنگام ثبت سند متوجه شده پارکینگ در سند ثبت نشده - که با وساطت سر دفتر یک وکالت نامه به وی داده شده که پارکینگ خریداری شده من که در سند رسمی فروشنده بود به سند من انتقال یابد- اما به علت عدم اگاهی از اینکه هنگام انتقال پارکینگ به سند وی باید سند فروشنده یا کپی ان نیز موجود باشد نتوانسم این کا رو به سرانجام برسونم و از انجا که ملک خریداری شده در منطقه دلاوران بوده , و قبلا در منطقه ائقاف بوده است - یک سند اوقاف نیز در دست دارم - که با مراجعه به اداره اوقاف توانستم با وکالت نامه پارکینگ رو به سند اوقافم انتقال بدم - , و ازنجاییکه قبلا به اداره ثبت اسناد مراجعه کرده و چون سند فروشنده رو نداشتم نتوانستم پارکینگ رو به سند انتقال بدم - حالا با توجه به اینکه اوقاف پارکینگ رو انتقال داده آیا اداره ثبت اسناد رسمی با توجه به اداره اوقاف که این کار رو انجام داده - اون هم پارکینگ رو انتقال میده ؟ با تشکر