نزاع دسته جمعی

عادل

سلام 
تابستان گذشته جلو دادگاه من و برادرم رو 5 نفر مورد ضرب و جرح قرار دادن با چوب و چماق  در این نزاع ما هیچ اسیبی به انها وارد نکردیم  که حتی نامه ای هم از پزشکی قانونی نیاوردن .اما با وجود اینکه خود قاضی نظاره گر نزاع بود هردو طرف رو بازداشت و بدون در نظر گرفتن اینکه ما فقط مورد ضرب جرح واقع شدیم  هم برای ما و هم برای طرف مقابل به طور یکسان یک سال حبس  و اونارو هم به پرداخت دیه محکوم کرد قاضی این پرونده حتی به سو سابقه افراد هم توجهی نکرد و فقط میگوید شرکت در نزاع دسته جمعی است . من و برادرم بدون سابقه ولی طرف مقابل سابقه متعددی در نزاع دسته جمعی دارند که حتی یکی از افراد دارای حبس تعلیقی نزاع هس به نظر شما الان ما بدون داشتن سابقه و همچنین آسیب نزدن به طرف مقابل حتی یک سیلی باید یک سال حبس بکشیم ؟ ممنون از پاسخگویتون