فروش امتیاز مسکن

سمانه

سلام،یک سال پیش من مدیر فروش یک شرکت انبوه ساز بودم، در ابتدا به پیشنهاد مدیرعامل شرکت چند واحد را فروختم ولی نه از طرف شرکت بلکه از طرف یک نفر سوم و به صورت فروش امتیاز(تقریبا 6 مورد) که در نهایت پول به حساب شرکت واریز می شد. ولی بعد از چند ماه با همکاری مدیر مالی شرکت به صورت شراکتی به نام همسر و مادر ایشون اقدام به فروش چند واحد دیگر کردیم . که البته هیچ کدام از خریداران فروشنده را ندیده و تنها شماره حساب ایشون را داشتند و با رضایت واریزشان را انجام داده بودند.آیا آنها میتوانند از من و شریکم شکایت قانونی داشته باشند؟در این صورت حکم به چه صورتی خواهد بود.