دریافت مهریه

reza

با سلام

اگر خانومی در برگه ای کاملا" عادی نوشته باشد مهریه خود را به شرط اجازه خروج از کشور برای خود و فرزندم و حق محل زندگی می بخشم آیا بدینوسیله مهریه بخشیده می گردد ویا امکان درخواست مجدد وجود دارد.