چک برگشتی

ali
با سلام من برای یک نفر دوربین وصل کردم چک سه ماهه 18000000ریال بعد از سه ما گفت گران بستی جلوی چک بسته نمی دونم نامه گرفته یا نه اگه گرفته باشه چکار کنم منون میشم راه نمایم کنید میشود به دلیل گران فروختن با توجه به این که معامله انجام شده چک را پاس نکرد