خرید خودرو

با سلام

بنده یک خودرو از شخصی خریدم و بعد از دو روز جهت تعویض پلاک به راهنمایی رانندگی مراجعه کردم، کارشناس راهنمایی رانندگی گفت اتاق ماشین تعویض شده . به همین دلیل من با حضور در بنگاهی که خودرو را خریده بودم به همراه فروشنده معامله خودرو را فسخ کردم و خودرو را تحویل دادم.

حال صاحب خودرو با مراجعه به تعویض پلاک مرکز استان گفته اند خودرو مشکلی ندارد. و مدعی است من باعث بدنام شدن ماشین این آقا شدم و میخواهد ادعای خسارت کند.

آیا ادعای ایشان قانونی است و ایشان میتواند همچین ادعایی کند؟