درخواست استرداد عوارض اضافه از شهرداری

شیرزادفر

سلام من ملکی را باوکالت بلاعزل خریداری کردم وبرای عوارض تغییر کاربری 40میلیون به شهرداری به وکالت از موکل دادم ولی چند ماه بعد متوجه شدم که طبق یک قانون 5میلیون اضافه ازموکلگرفته شده و شهرداری هم قبولدلرد ولی برای پس گرفت ان میگوییند باد خودش باشد 

سوال 

ایا بنده که وکالت بلاعزل از موکل دارم کلیه اختیارات را در مورد این ملک به من داده  حق پس گرفتن آن پول را ندارم با تشکر